Monika Siurdyban

Coach ICF, Konsultant TSR, Doradca kariery, Trener

Certyfikowany coach International Coach Federation oraz konsultant Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest też facylitatorem metody Open Space Technology. Doradca kariery oraz trener pracujący zgodnie z Brytyjskimi Standardami Kompetencji (zgodnie z programem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK).

Od 18 lat związana z Akademickimi Biurami Karier, początkowo na Uniwersytecie Wrocławskim, potem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, a obecnie w Biurze Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od wielu lat współtworzy, realizuje i koordynuje projektami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej. Członkini Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorką warsztatów i publikacji na temat rozwoju potencjału edukacyjno-zawodowego oraz work-life balance.