Dr Sylwia Wrona

Badacz, Konsultant, Moderator Design Thinking

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator).

Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Odbywała wizyty studyjne m.in. w Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy), Centrum Voor Volwassenenonderwijs Antwerpen (Belgia), University Colleges Leuven-Limburg (Belgia).

Autorka ponad 80 publikacji, ekspertyz i projektów badawczo-rozwojowych z obszaru marketingu i zarządzania. Współautorka książki „Kreowanie marki korporacyjnej” (2014).

Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia.

Od 15 lat pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe, doradcze oraz szkoleniowe. Opiekun specjalności „Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie” (studia magisterskie), rozwijanej w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Opiekun Koła Naukowego Design Thinking.

Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).